28
Charles Simonyi nevéhez nem csak szö-
vegszerkesztő programok megalkotása
fűződik. AMicroso Excel táblázatkezelő létre-
jöttében is vezető szerepet játszott, sőt ennek
elődjét, aMultiplant is ő fejlesztette ki.
A táblázatkezelés szót meghallva, sokan azt
gondolják, az ilyen programok arra valók, hogy
például órarendet és hasonló formázott táblá-
zatokat (étlap, nyitvatartás, naptár) hozzunk
létre. Abban nem is tévednek, hogy az ilyen
tájékoztató jelleggel készült dokumentumok
kialakítására is alkalmas, de nem ez afela-
data.
A táblázatkezelő programok elsődleges,
kiemelt célja, hogy a tárolt adatokkal kü-
lönféle számításokat végezzünk (költségvetés,
statisztika, mérési eredmények kiértékelése,
gazdasági számítások), az adatokat diagramon
ábrázoljuk.
Ilyen feladatok elvégzésére alkalmas program
például aMicrosoftExcel, aLibreOffi ce Calc
az OpenO ce Calc vagy aQuattro Pro.
A továbbiakban aMicrosoft Excel program se-
gítségével megismerkedhetsz a táblázatkezelés
alapvető tudnivalóival. Az ismereteket konkrét
feladatok megoldása során sajátíthatod el.
Tekintsd át a program felületét! Ismerd
meg az adatok körét és beviteli módszereit!
A táblázat és részei
A program indítása után azonnal egy nagy táblá-
zatot kapsz. A munkalapon általában 1 048 576
sor és 16 384 oszlop található. Az oszlopokat
betűk, a sorokat számok azonosítják. Az ada-
tokat acellákba írhatod, melyekre az oszlop- és
a sorazonosítóval hivatkozhatsz, például: D2
(egyetlen cella), A5:E5 (összefügtartomány),
A1;B2;D2 (nem összefüggő tartomány).
Egérkurzor
Három fontos egérjelet használsz: kijelölés (cel-
lára állva), mozgatás (cella szélére állva), máso-
ló-örökítő-sorozatkitöltő (cella jobb alsó sarkára
állva).
Az adatok
A begépelt adatok az alapadatok, a számított
adatok a származtatott adatok. Az adatbevitelt
Enterrel véglegesíthetjük, vagy az egérrel, nyi-
lakkal odébb lépünk. Adattípusok, amikkel dol-
gozni fogsz: szöveg, szám, pénznem, dátum.
Az egyes adattípusok formátuma meghatáro-
zott, és ahogy a bal alsó ábrán is láthatod, az
alapértelmezett igazítás például szövegnél bal-
ra, számoknál és dátumoknál jobbra történik.
Sorozatok készítése
Arra alkalmas tartalom esetén használha-
tod az automatikussorozatkitöltő funkciót,
például ahónapok, anapok esetén vagy sorszá-
mozás kérésekor. Ehhez az első adat begépelése
után acella jobb alsó sarkában levő kis gyzet-
re állva, megjelenő szálkeresztet megfogjuk és
akívánt értékig húzzuk az egeret.
Műveleti és relációs jelek
Számítások esetén használni fogod a 4 alap-
műveletet (+, –, *, /), ezeket célszerű aszámpa-
don alkalmazni. A felsorolt műveletek zül a *
aszorzás, a / az osztás jele. Összehasonlításkor
a matematikaórán is használt relációs jelekre
lesz szükséged: egyenlő, kisebb, nagyobb, ki-
sebb egyenlő, nagyobb egyenlő, nem egyenlő (=,
<, >, <=, >=, <>).
Táblázatkezelés
A táblázatkezelő programok elsődleges,
kiemelt célja, hogy a tárolt adatokkal kü-
lönféle számításokat végezzünk (költségvetés,
gazdasági számítások), az adatokat diagramon
ábrázoljuk.
Az adatok
A begépelt adatok az
alapadatok
adatok a
származtatott adatok
. Az adatbevitelt
Egérkurzor
Három fontos egérjelet használsz: kijelölés (cel-
lára állva), mozgatás (cella szélére állva), máso-
ló-örökítő-sorozatkitöltő (cella jobb alsó sarkára
állva).
A táblázat és részei
sor és 16 384 oszlop található. Az oszlopokat
betűk, a sorokat számok azonosítják. Az ada-
tokat acellákba írhatod, melyekre az oszlop- és
a sorazonosítóval hivatkozhatsz, például: D2
Sorozatok készítése
mozás kérésekor. Ehhez az első adat begépelése
után acella jobb alsó sarkában levő kis négyzet-
re állva, megjelenő szálkeresztet megfogjuk és
akívánt értékig húzzuk az egeret.