22
Charles Simonyi (Budapest, 1948. szep-
tember 10. –) magyar származású informa-
tikus. Nevéhez fűződik az első, úgynevezett
alakhű (WYSIWYG) szövegszerkesztő, a Bravo
megalkotása. 1981-ben csatlakozott a Micro-
so hoz, ahol ő állt a Microso Word szöveg-
szerkesztőt megalkotó csoport élén.
WYSIWYG: What You See Is What You Get: amit
tsz, azt kapod, vagyis afelhasználó ugyanazt
látja adokumentum szerkesztéskor, mint ami
avégeredmény lesz.
7. osztályban megismerkedtél aszövegszerkesz-
tés alapvető tudnivalóival: lapbeállítások, szö-
vegbevitel, karakter- és bekezdésformázások,
WordArt, képbeszúrás és formázás, iniciálé, élő-
fej és élőláb használata, tabulátorok alkalmazá-
sa, táblázat létrehozása és formázása, egyszintű
felsorolás. Így már nem okoz gondot, hogy meg-
tervezett, igényes dokumentumot hozz létre.
Most kiegészítjük eszköztáradat néhány hasz-
nos lehetőséggel. Atovábbiakban is aWord szö-
vegszerkesztő programot fogjuk alkalmazni, de
más programkörnyezetben hasonló lehetőségek
állnak rendelkezésedre.
Szövegszerkesztés
GalakTúra
Minden évszázad 55. évében irodánk
galakƟkusƾƌutazás szervez a VÉGTELENBE.
Ragadja meg az alkalmat, mert a legközelebbi járat
Önnek ǀĂůſƐnjşŶƾůĞŐmár tárgytalan lesz!
uxus-ƾrhajónk végtelen nagy sebességgel robogva teszi meg a végtelen hosszú
utat, ami természetesen végtelen sokáig tart. Az utazó mégsem fog unatkozni,
munkatársaink gondoskodnak arról, hogy végtelenül szórakoztató legyen a repülés-
sel eltölƚƂƩ ŝĚƅ. Aki nem kíván részt venni ezekben a programokban, az kedvére
gyönyörködhet a panoráma ablakokból a ǀŝůĄŐƾƌ végtelenségén. Megcsodálhatjuk az
ƾrhajó melleƩ néha-néha ĞůƐƺǀşƚƅ idegen ƾrhajók furcsa küllemét, a meteorok kósza
raját, a száguldó üstökösök pompázatos fénycsóváit.
Ha felsejlik a messzeségben a végtelen közeledését ĞůƅũĞůnjƅ ƾrtábla, az ƾrhajó
lassít, és leparkol az elsƅ végtelen-ellenƅƌnjƅ pontnál. Szkafanderes ƾrellenƅrök vizs-
gálják át az utasokat, majd minden tovább haladó kap egy biztonsági csápot, amit
kötelezƅ a fejre tenni. Aki nem rendelkezik csáppal, ne is próbálkozzon azzal, hogy
a végtelenbe merészkedik! Ezután a „csáposokat” ƾrkompok viszik tovább a végte-
len belseje felé.
Ahogyan egyre közelebb kerülünk a végtelenhez, úgy lesz ŬƂƌƺůƂƩünk fokról-
fokra fényesebb az égbolt. Hogy ezután mi következik, azt már nem áruljuk el -, hi-
szen innen kezdetét veszi az izgalmak sorozata.
Részvételi díj: Szállás, ellátás: Indulás:
2355. május 31-ig:
55 000 peták
utána:
100 000 peták,
de 50 000 peták ĞůƅͲleg Įzetése kötelezƅ
Utasainkat 2-3-4 fƅs,
*****-os, 35 m2-es,
luxus ƾrkabinban helyezzük el.
Étkezés kívánság szerint:
tubusból, vagy igazi készételek
(ez esetben felárat számítunk).
2355. május 35. 24:00
5. qrállomás, 2. kilöǀƅhely
A biztos visszaérkezést
nem garantáljuk!
RésztǀĞǀƅink többsége
elveszeƩ a végtelenben.
Elérhetƅségeink: Nyitva tartás:
Androméda szektor, Tejút körút 3.
: 99-88-777-666 : galak@tura.com -£
Vasárnap zárva
L
GalakTúra
Jelentkezési lap
Töltse ki az adatlapot és adja le irodáink egyikében!
Írja be a megfelĞůƅǀĄlaszt,ǀĂŐLJƚĞŐLJĞŶy-et a kíǀĄŶƚŚĞlyre!
Név: __________________________________ Kor:__________
Szállás: 2 ágyas 3 ágyas 4 ágyas
Étkezés: saját konzerv felár, tubus felár, készétel
Fakultaơv kirándulást kér: igen nem
Elhelyezését egy szobába kéri:
Név: ____________________________________________
Név: ____________________________________________
Név: ____________________________________________
Egyéb megjegyzés: _____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Androméda szektor, 2355. ...............
aláírás
Az ŝƩ nem egyezteteƩ kérdésekben a ƐnjĞƌnjƅdési feltételek az irányadóak.
Elevenítsd fel
aszövegszer-
kesztésről tanulta-
kat, és készítsd el
az alábbi 2 oldalas
dokumentumot
amellékelt utasítá-
sok és aminta
alapján!
Az alapbeállítások
A dokumentum A4-es álló lapokon helyezkedik
el. Aszövegtükör szélessége 17cm, abal és jobb
margók mérete legyen egyenlő, afelső és az alsó
margó 1,5 cm, kötési margót nem állítunk be.
Afolyamatos szöveget talpas betűtípussal írjuk,
pl. Century 14pt. Alap tetején élőfej van.
Bekezdés- és karakterformázások,
beszúrások
A bekezdések első sorának behúzása 1cm. Az iga-
zításokat, sorközöket, térközöket, egyéb behú-
zásokat aminta alapján alakítsd ki. Az élőfejben
látható háromszöget az Beszúrás / Ábrák / Alak-
zatok között találod. A beszúrt kép magassága
legyen 3,5 cm. A méretarányok megtartására
ügyelj! Az eltérő betűtípus legyen írott jelle
(amintán például BrushScript Mt), illetve afej-
lécben valamilyen vastag betűforma (például Gill
Sans Ultra Bold). Atabulátorok típusa, kitöltése,
helye amintáról leolvasható.
Az elkészült dokumentumot felhasználva,
azt kiegészítve, átalakítva, sajátítsd el akö-
vetkező újdonságokat!
WYSIWYG
: W
hat
: W: W
Y
ou
Y
Y
ee
I
s
II
W
hat
W
W
Y
ou
Y
Y
G
et: amit
látsz, azt kapod,
vagyis afelhasználó ugyanazt
látja adokumentum szerkesztéskor, mint ami
avégeredmény lesz.