8
Sorold fel azokat az eszközöket, amelye-
ket otthon „internetezésre” használsz!
Melyik szolgáltató biztosítja számotokra az
internetet?
A 6. és 7. osztályban aszámítógépről, felépíté-
séről és aműködéséhez szükséges programok-
ról tanultál. A számítógépeket ma már ritkán
használjuk egymagukban, általában kapcsolat-
ban állnak más számítógépekkel, kommuniká-
ciós eszközökkel, az internet világméretű háló-
zatával.
Egy vagy több összekapcsolt számítógép há-
lózatot alkot, melynek segítségével egymás
között kommunikálhatnak, adatokat cserélhet-
nek, erőforrásaikat megoszthatják.
A hálózatok előnyei
Az erőforrások megosztása azt jelenti, hogy
a hálózatba kapcsolt számítógépek a hardver-
eszközeiket zösen használhatják, például
egy nyomtatót. Az iskolai hálózaton adatfájlo-
kat nem kell mindegyik számítógépen tárolni,
a programokat nem kell mindegyik számító-
gépre feltelepíteni, elég csak az egyikre, amely
kiszolgálja atöbbi számítógépet.
A hálózatnak köszönhetően a kommunikáció
gyorsabb és költségtakarékosabb, könnyen és
gyorsan elérhetők nyilvános adatbázisok, friss
információk.
A számítógépek szerepe ahálózatban általában
nem egyenrangú. Azt a számítógépet, amelyik
atöbbi számára biztosít szolgáltatásokat, ada-
tokat, erőforrásokat, kiszolgáló (szerver) szá-
mítógépnek nevezzük. Azok a számítógépek,
amelyek ezeket a szolgáltatásokat igénybe ve-
szik az ügyfelek, vagy más néven kliensek.
A hálózatok csoportosítása
méretük szerint
A számítógépek egymástól való volságát -
gyelembe véve ahálózatok lehetnek személyes
hálózatok, PAN-ok (Personal Area Network). Ez
egy személy által használt eszközöknek aháló-
zatai, például az otthoni személyi számítógép,
a mobiltelefon, egyes „intelligens háztartási
berendezések összessége, ezeket csak egy sze-
mély használja.
A LAN (Local Area Network) helyi hálózat, né-
hány száz méteren belül elhelyezkedő, hálózatban
összekapcsolt szerverek, személyi számítógépek
és más informatikai eszközök összességét jelenti.
A MAN (Metropolitan Area Network) helyi há-
lózatokat összekötő, nagyobb kiterjedésű váro-
si hálózat. 1 és 50 km is lehet az egyes számító-
gépek vagy helyi hálózatok közötti távolság. Egy
ilyen hálózat akár több tízezer számítógépet is
összekapcsolhat.
A WAN (Wide Area Nerwork) nagy kiterjedésű,
egy régióra, egy országra kiterjedő hálózatot
jelent. Az internet is ebbe akategóriába tartozik.
Hálózati kártya
A hálózatkiépítés eszközei
A hálózati kártya aszámítógép hálózatra való
csatlakozását lehetővé tevő beépített egység.
Újabban aszámítógépek alaplapjára integrálják,
kaphatók kártyás kivitelben is, melyek lehetnek
vezetékesek és vezeték nélküliek egyaránt.
Az átviteli közeg olyan eszköz, anyag, amelyen
keresztül az információ (jel) továbbítása törté-
Számítógépes hálózatok
A hálózatok előnyei
Az erőforrások megosztása azt jelenti, hogy
a hálózatba kapcsolt számítógépek a hardver-
eszközeiket közösen használhatják, például
A hálózatnak köszönhetően a kommunikáció
gyorsabb és költségtakarékosabb, könnyen és
nem egyenrangú. Azt a számítógépet, amelyik
atöbbi számára biztosít szolgáltatásokat, ada-
kiszolgáló (szerver)
szá-
amelyek ezeket a szolgáltatásokat igénybe ve-
szik az ügyfelek, vagy más néven
szik az ügyfelek, vagy más néven
kliensek
.
A hálózatok csoportosítása
méretük szerint
PAN
-ok (Personal Area Network). Ez
-ok (Personal Area Network). Ez
egy személy által használt eszközöknek aháló-
zatai, például az otthoni személyi számítógép,
a mobiltelefon, egyes „intelligens háztartási
a mobiltelefon, egyes „intelligens” háztartási
berendezések összessége, ezeket csak egy sze-
LAN
(Local Area Network)
(Local Area Network)
helyi
hálózat, né-
hány száz méteren belül elhelyezkedő, hálózatban
összekapcsolt szerverek, személyi számítógépek
és más informatikai eszközök összességét jelenti.
is lehet az egyes számító-
MAN
(Metropolitan Area Network) helyi há-
(Metropolitan Area Network) helyi há-
lózatokat összekötő, nagyobb kiterjedésű
váro-
si
hálózat.
1 és 50 km
is lehet az egyes számító-
A
WAN
(Wide Area Nerwork)
(Wide Area Nerwork)
nagy kiterjedésű,
egy
régióra
, egy
országra
kiterjedő hálózatot
jelent. Az internet is ebbe akategóriába tartozik.
A hálózatkiépítés eszközei
hálózati kártya
Az
átviteli közeg
olyan eszköz, anyag, amelyen
keresztül az információ (jel) továbbítása törté-