6
Szoktál-e adatmentést végezni?
Milyen adathordozón tárolod aszámodra
fontos adatokat, képeket?
A 6. és 7. osztályban szó volt már aháttértárak-
ról, amelyek aszámítógép fontos hardverelemei.
A háttértárak a fájlok tárolására szolgálnak,
melyek aszámítógép kikapcsolása után is meg-
maradnak. Aháttértár kapacitása arajta ma-
ximálisan tárolható adatmennyiséget jelenti.
Tárolási elveik alapján a következő típusokat
különböztetjük meg.
Mágneses háttértár
A merevlemez HDD
(Hard Disc Drive) mág-
neses réteggel bevont
lemezekből áll, amelyek
egymás felett helyezked-
nek el egy lezárt fémdo-
bozban. Ez védi meg alemezeket a zikai sérü-
lésektől, szennyeződésektől. Alemezek állandó
sebességgel, gyorsan forognak. Minden lemez-
hez tartozik író-olvasó fej, melyek segítségével
lehet alemezekre írni és olvasni. Az adatok kon-
centrikus körökben helyezkednek el alemezen.
Ezeket sávoknak nevezzük. Asávokat szekto-
rokra bontják. A több egységből álló szektort
klaszternek nevezzük. Ezek alemez formázás
után jönnek létre. Aformázás után alemez al-
kalmas lesz adatok tárolására.
sáv
V]HNWRU
NODV]WHU
A merevlemezek jellemző tulajdonsága atáro-
kapacitás, amely napjainkban aTB-nyi nagy-
ságrendet is eléri és a fordulatszám, amely
nagyban befolyásolja az írási és olvasási sebes-
séget. A merevlemezeket általában beépítik
aszámítógépbe, de külső változatuk is létezik.
Optikai adattárak
A CD, aDVD és aBlu-ray háttértá-
rak, optikai elv alapján működnek.
Apolikarbonát lemezeket nagyon vé-
kony alumíniumréteggel vonják be,
így biztosítják fényvisszaverő tulajdonságukat.
Az adatokat alemez felületére belülről kifelé ha-
ladó spirál formájában írják fel. Íráskor egy lé-
zersugár megváltoztatja az 1 bitnyi terület fény-
visszaverő tulajdonságát. A visszaverődő fény
segítségével pedig kiolvasható adigitális jel.
A CD (Compact Disc) vagy magyarul kompaktle-
mez kapacitása 700 MB. Adat, hang, kép, videó,
program tárolására használjuk.
A DVD (Digital Versatile Disc) digitális sokolda-
lú lemez kapacitása 4,7 GB, ha egyrétegű lemez-
ről van szó, és 8,5 GB akétrétegű változatnak.
Adat, hang, lm, fotó, program tárolására hasz-
náljuk.
A Blu-ray a hagyományos DVD-lemezek to-
vábbfejlesztett változata. Kapacitását tekintve
akár 50 GB adatot is tárolhatunk rajta. Afel-
bontású fi lmek nem férnek rá egy DVD-re, ezért
ezek tárolására Blu-ray-t használnak.
Napjainkban aCD-n és aDVD-n már egyre ke-
vésbé tárolunk adatokat, inkább csak hang-CD-
ként és lm-DVD-ként használjuk őket. Meg-
hallgatásukhoz és megtekintésükhöz lejátszóra
van szükség. Ez lehet aszámítógépbe beépített
egység vagy külső lejátszó is.
A Blu-ray nem tudott igazán elterjedni, mert
már amegjelenésének időpontjában voltak on-
line adattárak, és azóta az internet sebességének
növekedésével lehetővé vált a lmek jelentős ré-
sze megvásárlás után tölthető le. Ennek ellenére
vannak, akik szeretik kedvenc fi lmjeiket aköny-
vespolcon látni. Ők megvásárolják, hisz kényel-
mesebb onnan elővenni, mint órákat várni aletöl-
tésre.
Háttértárak és adathordozók
A
háttértárak
a fájlok tárolására szolgálnak,
melyek aszámítógép kikapcsolása után is meg-
maradnak. Aháttértár
kapacitása
arajta ma-
ximálisan tárolható adatmennyiséget jelenti.
merevlemez HDD
lehet alemezekre írni és olvasni. Az adatok kon-
centrikus körökben helyezkednek el alemezen.
sávoknak
nevezzük. Asávokat
szekto-
rokra
bontják. Atöbb egységből álló szektort
klaszternek
nevezzük. Ezek alemez formázás
A merevlemezek jellemző tulajdonsága a
táro-
lókapacitás
, amely napjainkban aTB-nyi nagy-
ságrendet is eléri és a
fordulatszám
fordulatszám
, amely
Optikai adattárak
A
CD
, a
, a
DVD
és a
és a
Blu-ray
háttértá-
Blu-ray
A
CD
(Compact Disc) vagy magyarul kompaktle-
(Compact Disc) vagy magyarul kompaktle-
kapacitása 700 MB. Adat, hang, kép, videó,
program tárolására használjuk.
A
DVD
(Digital Versatile Disc) digitális sokolda-
(Digital Versatile Disc) digitális sokolda-
Adat, hang, fi
lm, fotó, program tárolására hasz-
Adat, hang,
Blu-ray
a hagyományos DVD-lemezek to-
Blu-ray
akár 50 GB adatot is tárolhatunk rajta. Ajó fel-
A Blu-ray nem tudott igazán elterjedni, mert
már amegjelenésének időpontjában voltak on-
line adattárak, és azóta az internet sebességének
növekedésével lehetővé vált a
lmek jelentős ré-
növekedésével lehetővé vált a
sze megvásárlás után tölthető le. Ennek ellenére